Podpořený Projekt:

Projekt ROZVOJ TECHNOLOGICKÉHO A BUSINESS INTELIGENCE ZÁZEMÍ_2016

je spolufinancován Evropskou unií.

Předpokládaný rozpočet projektu: 4 550 000 Kč

Předpokládaná výše dotace z EU: 2 047 500 Kč

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: 30. 6. 2017

Projekt "Rozvoj technologického a business inteligence zázemí_2016" řeší aplikaci softwarové technologie pro zpracování zakázek, která bude zadaná data následně interpretovat do rozkladu materiálu, nabídky pro zákazníka, do datových podkladů pro stroje a potřebnou interní dokumentaci. Zároveň projekt obsahuje nákup technologie potřebné pro rozvoj další činnosti - nářezového centra a olepovačky hran.

Cílem je vytvořit funkční systém nábytkářské výroby, který díky organizaci a systému kontroly dokáže efektivně a kvalitně odbavit přijatou zakázku. K tomu vedou dílčí cíle, které byly identifikovány jako nákup softwarového vybavení pro přípravu výroby a technologii do výroby samotné.

©2015-19 INTERIÉRY-CEFI s.r.o.

Love Home s.r.o. reference